Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Denne strukturen har en slående likhet med en sfinx, slik vi kjenner dem fra Egypt.


En kvadratisk lite oppbrent område sør for Dødehavet, sannsynligvis bibelens Zoar. Til høyre ser vi to pyramidelignende strukturer. Bildet under er et nærbilde av disse.

Kan disse strukturene være restene av tidligere zigurater , eller tempelpyramider, slik vi kjenner til fra oldtidens kulturer, f.eks. i Babylon.

Dette er et nærbilde av en annen zigurat-lignende struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturer i aske
Bibelarkeologi.no