Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Typisk landskap i Gomorra, sett her fra bakkenivå.


Her har vi klatret til et mellomnivå.

Bildet er tatt fra toppnivå. bakgrunnen ser vi Dødehavet. Nede til venstre på bildet er Ron Wyatt.

Bilde fra mellomnivå. En kan tydelig se hvordan vann eroderer landskapet. Det er på den annen side ikke mye regn i dette området.

Lagdelingen i asken som landskapet består i kommer tydelig frem. Er konturene i midten på bildet en rest av et menneskebygd mur med utspring, eller er det resultat av tilfeldig ersjon ? Det kan være vanskelig å avgjøre uten nærmere undersøkelser.

 

 

 

 

 

Svovel- og askebyene
Bibelarkeologi.no