Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder


På satelittbildet av Dødehavet ser vi hvor funnene er gjort

Bildet over er fra Gomorra i nærheten av Masada og viser hvordan landskapet ser ut, legg merke til lagdelingen.

Landskapet er bygd opp av lagdelte askelag ispedd svovelkuler

Svovelkulene inneholder omtrent 95 % ikke krystalinsk svovel samt noen metaller

De omliggende lag har varierende innhold. Prøvene fra asken inneholder gips (CaSO4) inntil 99 prosent i enkelte prøver. Andre prøver inneholder rikelig kalsiumkarbonat (CaCO3) - kalkstein. Gipsen har sannsynligvis blitt dannet når brennende svovel og kalkstein har brent med oksygen.

 

 

 

 

 

Sodoma & Gomorra
Bibelarkeologi.no