Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Siloa-dammen

Johannes evangelium kapittel 9 forteller historien om hvordan Jesus helbreder synet til en mann som har vært blind fra fødselen av ved Siloa-dammen. Vi leser fra vers 6:

Da Han hadde sagt alt dette, spyttet Han på jorden og laget en deig av spyttet. Han tok deigen og smurte på øynene til den blinde mannen. Og Han sa til ham: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» - det betyr «Utsendt.» Så gikk mannen og vasket seg og kom seende tilbake.

Siloa-dammen ble gjenoppdaget av arkeologen Eli Shukron. I forbindelse med graving og reparasjon av kloakk-rør la han merke til to gamle trappetrinn. Kollegaen Ronny Reich identifiserte dette som en del av Siloa-dammen. Ikke lenge etter ble det startet utgravninger som bekreftet at funnet var Siloa-dammen fra den siste delen av det andre tempel perioden. Det ble funnet gamle mynter som bekreftet tidfestelsen.


Siloa - dammen: Foto/Credit: www.holylandphotos.org


Området før utgravingen begynte. Foto/Credit: www.holylandphotos.org


Siloa - dammen, detalj fra trappene: Foto/Credit: www.holylandphotos.org

Siloa-dammen er ligger like ved et område som kalles "Kongens hage" og like sør-øst for det stedet som til nå har vært kjent som Siloa-dammen. Det forige stedet er imidlertid bygget i Byzantisk tid (3-400 år e.Kr).

Siloa-dammen var sannsynligvis et viktig renselses-bad på Jesu tid, men har en historie som går lengre bak i tid. 700 år før Jesus helbredet mannen ved Siloa-dammen så kong Hiskia at assyrerne ville beleire byen. På den tiden var den eneste ferskvannstilgangen fra Gihon-kilden på nordsiden av Jerusalem. Denne kilden var imidlertid sårbar for angrep, og Hiskia fikk bygget en vanntunnell under Jerusalem slik at vannet munnet ut i Siloa-dammen på sørsiden av byen. En minneplate ble hugd inn i tunellen, den berømte Siloa-inskripsjonen, som nå befinner seg i Istanbul Museum (den ble oppdaget i Ottomansk tid). Tunnellen er fremdeles kjent som Hezekiel/Hiskias tunnell og er et yndet mål for turister i dag som går de om lag 600 metrene i mørket.

Jesaia 8,6 nevner "Siloas vann, som renner så stille" og i Nehemja 3,15 fortelles det omgjennoppbyggingen av muren i dette området: Sjallun, Kol-Hoses sønn, herskeren over Mispa-distriktet, satte Kildeporten i stand. Han bygde den, dekket den, satte opp dørene med bolter og bommer, og satte i stand muren til Sjelah-dammen ved Kongens hage, helt fram til trappen som fører ned fra Davids stad.

For ytterligere informasjon om denne utgravingen kan en laste ned en artikkel i pdf-format fra www.biblicalarchaeology.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siloa-dammen
Bibelarkeologi.no