Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

På sporet av Kong David


Bilde fra den elste delen av Jerusalem. Pilen viser området der Davidspalasset er lokalisert.

KONG DAVIDS PALASS ER FUNNET

Restene av en massiv bygning som stammer fra kong Davids tid, er funnet i det gamle Jerusalem, rapporterte Azur. På grunnlag av bibelske beviser, gjettet arkeologen Eilat Mazar på hvor Davids palass lå i en artikkel hun skrev i 1997. I begynnelsen av 2005 begynte man med arkeologiske utgravinger i Davids stad i Jerusalem. De har blant annet funnet en massiv mur, som tyder på at
det har vært en stor bygning der, og potteskår fra det ellevteårhundre f.Kr. De har også funnet to andre murer der det var potteskår fra det tiende århundre. Som den ledende arkeologen, antyder Mazar at ruinene kan være en del av kong Davids eget palass.


Rekonstruksjon av palasset. Det ble bygget i fønisisk stil.

Denne oppdagelsen stemmer bra med den bibelske beskrivelsen av palasset og tidligere arkeologiske funn, blant annet en dekorativ fønikisk søyle som ble funnet i 1963. Ifølge Bibelen ble Davids palass nettopp bygd av håndverkere som den fønikiske kong Hiram sendte.


Del av steinsøyle fra Davids palass laget i karakteristisk fønisisk stil. Dette er en bekreftelse av bibelens 2Samuel 5:11

 

Mazar fant også et segl som bar navnet Yehuchal Ben Shelemiah, som er nevnt i Jeremia 37,3. Dette beviset bekrefter Bibelens fortelling om  at palasset fortsatt var viktig for de kongelige fra Juda stamme mange  århundrer etter Davids død.

 På grunn av mangelen på arkeologiske beviser fra kong Davids og  Salomos tid, har mange respekterte arkeologer tidligere ment at  Bibelens fortelling om kong Davids og Salomos monarki har vært en  løgn. Dette bemerkelsesverdige funnet er den første oppdagelsen av en  viktig bygning fra denne perioden i Jerusalem, og hvis det viser seg  at dette faktisk er Davids palass, er det et sterkt bevis på at bibelhistorien er sann.

 

 

 

Davids palass
Bibelarkeologi.no

Relatert:

Is It the Palace of King David?