Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

I området i nærheten finner man en rekke store steiner med inngraverte kors. Stedet har etter alt å dømme vært et viktig valfartssted for tidlige kristne. Selve steinene kan være ankersteiner fra Noas ark

 Ankersteinen er også inngravert med kors, sannsynligvis påført av kristne i tidligere tider.

 

 

Steiner med kors
Bibelarkeologi.no