Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Et flyfoto:

I forbindelse med kartleggingen av Tyrkiske fjellområder nær Sovjetunionen og Iran under den kalde krigen, ble det tatt bilder fra fly av store landområder. Et spesielt bilde vekte særskilt interesse. I 2100 meters høyde i et fjellområde omkring tre mil sør fora det kjente Ararat fjellet, lå en symmetrisk båtlignende struktur. Lengden på objektet, 500 fot, eller 152 meter, tilsvarte omtrent bibelens mål på Noas ark. Bildet ble presentert i Life Magazine, 5. September 1960. Bildene under er utklipp fra denne reportasjen.

Båtformasjonen ble oppdaget av en tyrkisk hæroffiser som studerte bilder som kartla det militært sett viktige området i grenselandet mot Iran.

En ekspedisjon ble sendt ut, der var også amerikanske vitenskapsmenn med. I 2100 meters høyde (7000 fot), i et fjellområde 3 mil (20 miles) sør for Araratfjellet fant de den 152 m (500 fot) lange formasjonen. Midt i et område med jordskred fant de et jevnt, gressbelagt område formet som et skip og med kanter i tettpakket jord.

Formasjonen hadde mål nokså likt de mål bibelen angir på Noas Ark. Ekspedisjonen kunne ikke påvise at objektet var menneskeskapt. Likevel bemerket en vitenskapsmann som var med at ingenting i naturen kunne frambringe en slik symetrisk form og at en grundigere undersøkelse måtte til.

I september 1960 leste den da 27 år gamle Ron Wyatt denne artikkelen i "Life Magazine" og den vekket hans interesse. Han bestemte seg for selv en dag å reise for å undersøke formasjonen nærmere. Han var i første omgang forhindret i å reise hit, og brukte tiden framover til å studere gamle kulturer samt å bygge en kopi av Noas ark ut fra bibelens beskrivelser. I 1977 åpnet det seg en mulighet for førstre gang til å reise til Tyrkia og besøke dette stedet. Dette ble starten på en rekke bibelarkeologisk oppdagelser Ron Wyatt gjorde av viktige steder fra bibelhistorien.

Under er et utdrag av teksten fra Life magazine gjengitt.

Excerpt from Life magazine...
"While routinely examining aerial photos of his country, a Turkish army captain suddenly gaped at the picture shown above. There, on a mountain 20 miles south of Mt. Ararat, the biblical landfall of Noah's Ark, was a boat-shaped form about 500 feet long. The captain passed on the word. Soon an expedition including American scientists set out for the site.

At 7,000 feet, in the midst of crevasses and landslide debris, the explorers found a clear, grassy area shaped like a ship and rimmed with steep, packed-earth sides. Its dimensions are close to those given in Genesis: 'The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits,' that is, 450x75x45 feet. A quick two-day survey revealed no sign that the object was man made. Yet a scientist in the group says nothing in nature could create such a symmetrical shape. A thorough excavation may be made another year to solve the mystery."

 

1960: Life Magazine
Bibelarkeologi.no