Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Klippen i Refidim ved fjellet Horeb - der vannet strømmet ut

Bibelen forteller oss at da Israelsfolket hadde krysset Rødehavet kom de etter hvert til Refidim, hvor de slo leir. Men det var ikke vann og de anklaget Moses. Moses fikk beskjed fra Gud om ta staven og slå på "klippen i Horeb" slik at vannet skulle strømme fra den. Denne klippen er nå funnet. En kan tydelig se erosjonsmerkene etter vannet som flommet der.

Så la hele menigheten av Israels barn ut på reisen fra Sin-ørkenen, etter Herrens ord, og de slo leir i Refidim. Men der var det ikke vann for folket å drikke. Derfor anklaget folket Moses og sa: «Gi oss vann så vi kan drikke.» Da sa Moses til dem: «Hvorfor anklager dere meg? Hvorfor frister dere Herren?» Folket tørstet etter vann der, så folket klaget til Moses og sa: «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss, barna og buskapen vår dø av tørst?» 4 Da ropte Moses til Herren og sa: «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før de steiner meg!» 5 Herren sa til Moses: «Gå fram foran folket og ta med deg noen av de eldste i Israel. I hånden skal du ta med deg staven du brukte da du slo på elven, og så skal du gå. 6 Se, Jeg skal stå foran deg der på klippen i Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal komme vann ut fra den, så folket kan få drikke.» Moses gjorde dette for øynene på de eldste i Israel. 7Så kalte han stedet med navnet Massa og Meriba, fordi Israels barn skapte strid, og fordi de fristet Herren og sa: «Er Herren iblant oss eller ikke?»

2. Mosebok 17. 1-5

NYHET: Klippen i Google-Map


Klippen ved Horeb. Klippen er splittet i to og en kan se erosjonsmerker etter vannstrømmer. Legg merke til mannen som er "sakset" inn i bildet i rett skala, (men fra noe ulik vinkel). Klippen er enorm.

Klippen har merker etter vann-erosjon.


Aron Sen ved Horeb-klippen. Her sett fra den andre siden.

Alteret i Refidim

I følge bibelen bygde Moses et alter i Refidim, dette er også funnet. Vi leser videre fra 2. Mosebok kapittel 17:

9Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden med Guds stav i hånden.» 10Josva gjorde som Moses sa til ham, og han stred mot Amalek. Moses, Aron og Hur gikk opp på toppen av høyden. 11 Da skjedde dette: Så lenge Moses holdt opp hånden sin, hadde Israel overmakten. Men når han hvilte hånden sin, hadde Amalek overmakten. 12 Men hendene til Moses ble tunge. Derfor tok de en stein og la under ham. Han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på den ene siden og en på den andre siden. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. 13 Josva nedkjempet Amalek og hans folk med sverdets egg.

14 Da sa Herren til Moses: «Skriv dette ned i bokrullen som et minne, og la Josva få høre at Jeg fullstendig skal utslette minnet om Amalek under himmelen.» 15 Moses bygget et alter og kalte det med navnet «Herren er mitt banner». ( hebr.: JHVH Nissi.) 16 Han sa: «For en hånd er på Herrens trone: Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.»


I nærheten av klippen finnes restene av et gammelt alter.


Klipp fra Ron Wyatts film www.wyattmuseum.com

 

Klippen ved Horeb
Bibelarkeologi.no