Noas ark | Sodoma&Gomorra | Josef&Moses i Egypt | Exodus&Sinaifjellet | Jesu grav&Paktens ark | Flere funn i Israel
Bibelarkeologi.no |
Nyheter | Bibelarkeologi-reiser | Forum | Link & kilder

Alteret ved foten av Sinai-fjellet.

Moses byde et alter ved foten av Sinai-fjellet.

2. Mosebok 24:

Til Moses sa Han: «Kom opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av de eldste i Israel, og tilbe på avstand! 2 Bare Moses skal tre Herren nær, men de andre skal ikke tre nær. Folket skal heller ikke gå opp sammen med ham.»3Så kom Moses og fortalte folket alle ordene fra Herren og alle lovbudene. Hele folket svarte som med én røst og sa: «Alle de ord som Herren har talt, vil vi gjøre etter.» 4 Moses skrev ned alle Herrens ord. Om morgenen stod han tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet, og reiste opp tolv minnestøtter for Israels tolv stammer.5 Så sendte han noen unge menn av Israels barn dit bort, og de bar fram brennoffer og ofret slaktoffer av okser som fredsoffer til Herren. 6 Moses tok halvparten av blodet og helte det i karene, og halvparten stenket han på alteret.7 Så tok han Paktsboken og leste den høyt mens folket hørte på. De sa: «Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.» 8 Moses tok blodet, stenket det på folket og sa: «Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har opprettet med dere på alle disse ord.

 

NYHET: SE Alteret ved foten av Sinaifjellet i Google-Map


Dette bildet er tatt fra Sinaifjellet. Alteret ved foten av fjellet er markert med B. For øvrig er Gullkalvalteret markert med B. Bildet under er et nærmere bilde tatt fra samme sted.

Rester av marmorbygg med søyler som Salomo reiste til minne om dette stedet.

 

 

 

 

Alteret ved Sinai-fjellet
Bibelarkeologi.no